Poiesz Advocaten

Bouwrecht

Bouwrecht vormt een apart specialisme binnen het civiele recht. Aan de orde, bij bouwrecht, zijn kwesties tussen aannemer en opdrachtgever. Komt het tussen partijen niet tot een oplossing, dan wordt gekeken of bijvoorbeeld spoedarbitrage een passend middel is.