Poiesz Advocaten

Erfrecht

Het erfrecht, dat in 2003 ingrijpend is gewijzigd, regelt de positie van erfgenamen en niet- erfgenamen na het overlijden van de erflater.
Kwesties in het erfrecht komen veel voor. Ons kantoor legt zich op dit gebied toe. Belangrijk is dat allereerst zal worden getracht om, in onderling overleg, een regeling tussen erfgenamen en andere belanghebbenden te bewerkstelligen.

Met de op ons kantoor aanwezige kennis en specialismen in erfrecht kunnen wij u tevens op dit gebied in de vorm van mediation van dienst zijn.