Poiesz Advocaten

Faillissementsrecht

Hieronder treft u aan de thans nog bij ons in behandeling zijnde faillissementen of faillissementen die kortgeleden zijn geëindigd. Het betreffen uitsluitend rechtspersonen, zijnde besloten vennootschappen, stichtingen enz. Faillissementen van natuurlijke personen en personenvennootschappen, zoals vennootschappen onder firma en maatschappen, zijn hierin dus niet opgenomen.

Publicatie kwartaalverslagen:

De curator maakt ieder kwartaal van de stand van het faillissement een verslag. U kunt als belanghebbende via het Centraal Insolventieregister (www.rechtspraak.nl) direct kennisnemen van de door ons ingediende insolventieverslagen. Ook voor deze verslagen geldt dat zij alleen rechtspersonen betreffen. Verslagen van natuurlijke personen en personenvennootschappen kunnen worden opgevraagd via de curator, mr. D.C. Poiesz. 

De in behandeling zijnde/afgewikkelde faillissementen betreffen: