Poiesz Advocaten

Handelskwesties

Het betreft hier kwesties in de ruimste zin van het woord die ontstaan als gevolg van gebrekkige levering van goederen of het op onbehoorlijke wijze verrichten van diensten.