Poiesz Advocaten

Incasso

Levering van goederen en diensten op krediet vinden veel toepassing. De betalingsmoraal van de debiteur leidt er vaak toe dat ofwel veel te laat ofwel in het geheel niet wordt betaald. Een en ander kan in het uiterste geval de continuïteit van de leverancier in gevaar brengen.
Een strak incassobeleid is essentieel, en waar nodig kan worden ondersteund door middel van sommatie en verdere dwangmiddelen. Wij kunnen u snel en effici├źnt bij de incasso ondersteunen.

Bij de behandeling van handelskwesties zijn wij gericht op een zo snel mogelijke incasso, ook indien niet- betaling het gevolg is van een geschil. Daarbij heeft het onderhandelingstraject rondom de incasso de voorkeur boven procederen.