Poiesz Advocaten

Personen- en familierecht

Wij kunnen u bijstaan bij bijvoorbeeld kwesties op het gebied van:

 • Echtscheiding
 • Verbreking samenwoning
 • Ouderschapsplan
 • Boedelverdeling  
 • Alimentatie                         
 • Omgang
 • Ondertoezichtstelling
 • Gezag
 • Verdeling pensioenaanspraken
 • Adoptie en stiefouderschap
 • Erkenning/ontkenning vaderschap
 • Bewind, mentorschap en curatele
 • Uitvoering huwelijkse voorwaarden
 • Naamswijziging

 

Scheidingsmediation

Bij een scheiding kunnen zowel de man als de vrouw (of partners van gelijk geslacht) ieder een eigen advocaat hebben. Bij een scheidingsmediation gaan de (ex-) partners met één advocaat-scheidingsmediator om de tafel. De echtgenoten die willen scheiden staan nu niet tegenover maar naast elkaar. De scheidingsmediator begeleidt als neutrale, maar wel betrokken derde het proces van overleg en onderhandeling tussen de echtgenoten. De scheidingsmediator waakt over de belangen van beide partijen. Er wordt informatie verschaft om de echtgenoten in staat te stellen zelf beslissingen te nemen. Onder neutrale begeleiding worden onder andere de volgende zaken opgelost:

 • Echtscheiding
 • Verbreking samenwoning
 • Ouderschapsplan
 • Boedelverdeling
 • Alimentatie
 • Omgang
 • Verdeling pensioenaanspraken
 • Uitvoering huwelijkse voorwaarden