Poiesz Advocaten

Tarieven

De advocatuur kent geen vaste tarieven. Wij mogen als advocaat zelf bepalen welke financiële afspraken wij met u maken. Vragen vooraf voorkomt discussie achteraf. Afhankelijk van het karakter en de zwaarte van de zaak, varieert het uurtarief van € 174,-- tot € 210,--, exclusief 5% kantoorkosten en 21% BTW. Voorts is uw financiële draagkracht een factor. In bijzondere gevallen kunnen resultaatsafhankelijke afspraken worden gemaakt. Wellicht dat u voor een zogenaamde toevoeging in aanmerking komt, waarbij de kosten van rechtshulp, met inachtneming van een eigen bijdrage, door de Staat worden betaald. Voorts berekenen wij het door de Rechtbank vastgestelde griffierecht door. Regelmatig, afhankelijk van de aard en omvang van onze werkzaamheden, wordt er bij wijze van voorschot gedeclareerd.

Voor beroepsaansprakelijkheid zijn wij verzekerd bij de Nationale Nederlanden te Den Haag.

Wij zijn niet aangesloten bij een klacht- en geschillenregeling. Indien u informatie wenst en u om welke reden dan ook niet of onvoldoende tevreden bent kunt u dit kenbaar maken door het zenden van een brief aan mr. D.C. Poiesz.